Nyheter:

SM Bergens styre: Spanky, Pippifrombergen, PoML, Thomas, Utegangar, DomAmante

Hovedmeny
Velkommen til SM Bergen. Vennligst logg inn eller registrer deg.

2024-02-29, 16:04

Logg inn med brukernavn, passord og øktlengde

Festreglement for SM Bergen sine fester og øvrige treff.

Startet av Spanky, 2022-10-10, 17:55

« forrige - neste »

Spanky

Festreglement, SM Bergen
Revidert 18. juni 2013
Nytt punkt om bruk av mobiltelefon lagt til 01.04.15

Revidert punkt 11
om gjester, besøkende og "fest med gjest" lagt tilFølgende reglement skal være lest og følges av alle på SM Bergens fester (og andre offisielle medlemsarrangementer med lek) for at at alle skal ha det hyggelig og trives.

Reglementet blir håndhevet av arrangørene, først og fremst ved festansvarlig/festvakter.

1. Diskresjon
Medlemmene plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet både innad i organisasjonen og utad.
Gå ut i fra at den du snakker med ønsker å være anonym.
Vis diskresjon, bruk gjerne fornavn/nick.
Det er lov til å la være å svare på uønskede spørsmål, og det skal vises respekt for personer som ikke ønsker å fortelle alt.
Det som skjer på fest skal i utgangspunktet ikke diskuteres med utenforstående, men man har lov til å fortelle om egne erfaringer og hva en selv har gjort så lenge andre ikke risikerer å identifiseres.
Spør gjerne den det gjelder dersom man er i tvil.

2. Høflighet og respekt
Vis respekt for de BDSM-aktiviteter som foregår i lokalet.
De som leker på en fest er klar over at det er tilskuere til stede, og det er fullt lov å gå rundt og se på det som skjer.
Det er også lov til å spørre om å få være med eller prøve noe, men husk å respektere et nei.
Det er ikke ok å forstyrre andres aktivitet, uoppfordret blande seg i leken eller berøre andres redskaper eller subber.  Nedsettende eller negative kommentarer om andres lek er også uønsket.
Dersom man er bekymret for at noens lek går for langt, skal man ta kontakt med festansvarlig/festvakter.
Alle deltakerne har for øvrig ansvar for å skape en0 hyggelig stemning og et trygt miljø.

3. Rydding, vasking og annet fellesarbeid
Alle deltakere på SMBs fester har et ansvar for det felles arbeidet, for eksempel rydding og vasking både under og etter festen, matlaging og andre felles arbeidsoppgaver.
Det forventes at de som har muligheten til det, er med og bidrar.

4. Rus
BDSM og alkohol hører ikke sammen.
Om du skal utøve noen form for BDSM-aktivitet, vis måtehold. Overstadig berusede personer kan bortvises av festansvarlig/festvakt. Bruk av narkotika er ikke tillatt på SM Bergens arrangementer.

5. Kodeord
Om du skal leke med noen du ikke kjenner så godt, bruk kodeord.
Man kan avtale personlige kodeord om ønskelig.
I tillegg skal deltakerne på SM Bergens arrangementer være klar over følgende kodeord:

Rødt: Stopp all aktivitet umiddelbart.

Gult: Midlertidig stans, kommunikasjon er nødvendig før man eventuelt fortsetter.

Dersom man oppdager at noens kodeord ikke blir respektert, er man pliktig til å gripe inn.
Sikkerhet skal alltid stå i høysetet.

6. Fotografering/opptak
Det er ikke lov til å fotografere eller gjøre noen form for opptak uten spesiell tillatelse.
Oppsatt fotohjørne kan brukes om et slikt er tilgjengelig.

7. Bruk av mobiltelefon
De fleste mobiltelefoner i dag inneholder kamera/videofunksjon.
Mobiltelefoner skal derfor kun oppbevares og brukes i garderobeområdet eller på anvist plass.

8. Festansvarlig
Før festen begynner annonseres det to festvakter.
Festansvarlig og festvakter skal alltid være edru.
Personene har ansvar for at festreglementet følges, og skal ha fri tilgang til alle lekerom.
Festansvarlig/festvakt kan bortvise personer som er forstyrrende for festen.
Opplever du et brudd på festreglementet skal du kontakte festansvarlig/festvakt, gjerne med en anonym rapport ettersom festansvarlig/festvakt har taushetsplikt.
Festansvarlig/festvakt, og denne alene, kan bestemme om det skal gies advarsler.
Om noen nekter å rette seg etter anvisninger fra festansvarlig/festvakt, vil de ble utestengt fra arrangementet.

9. Orden
Rydd alltid opp etter dere etter lek. Mange kan ha likt utstyr, så vær sikker på at du bare tar med deg ditt eget.

10. Konsekvenser
Ved brudd på festreglementet vil det bli gitt muntlig advarsel.
Hvis denne ikke etterkommes eller overtredelsene er veldig grove vil vedkommende bli bortvist fra festlokalet med øyeblikkelig virkning. Muligheter for utestengelse fra foreningen avgjøres av styret i etterkant av aktuelle hendelse.

11. Gjester og medlemmer i samarbeidsforeninger.
I utgangspunktet er SM Bergens arrangementer kun åpne for medlemmer i foreningen og besøkende medlemmer med gyldig medlemskap i samarbeidsforeninger.
Påmelding og arrangementstyper varierer, derfor en presisering nedenfor.

11.1 Medlemmer i samarbeidsforeninger
("besøkende medlemmer").
Disse kan delta i alle arrangementer som ikke eksplisitt er forbeholdt medlemmer.
Besøkende medlemmer må fremvise gyldig medlemskort ved ankomst arrangement og oppgi dette ved påmelding.
Styrene har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov.
Av denne grunn må uten unntak påmelding skje i god tid og aldri senere enn 24 timer før arrangement.
Besøkende medlemmer har ikke anledning til å ha med gjest og må være forberedt på å vise bekreftelse på at de er den de gir seg ut for å være, spesielt om ikke kommunikasjon mellom foreningene var mulig før arrangementet.
På arrangementer er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder.
Besøkende medlemmer betaler gjestepris, som normalt er noe høyere enn for medlemmer i SMB.

11.2 Gjester på ordinære arrangementer
(fest, playbar, kurs)
Medlemmer i SMB har lov til å søke styret om å ta med ikke-medlemmer. Søknader må være styret i hende senest en uke før arrangementet.
Styret vil i forkant av arrangementer annonsere dersom ikke-medlemmer er klarert for å delta.
Søknad må inneholde en begrunnelse, som f.eks. kan være medlemmets behov for BPA (brukerstyrt personlig assistent).
Dersom ikke gjesten er kjent fra før, vil aksept avhenge av at styre eller faddergruppe har kapasitet til å treffe gjesten før arrangementet.
Gjest må legitimere seg.

11.3 Gjester på "fest med gjest"
Arrangementsgruppen oppfordres til å arrangere fester som er noe mer åpne.
På disse kan medlemmer i SMB og samarbeidsforeninger hver ha med opptil èn navngitt gjest.
Medlemmet står ansvarlig for gjesten.
Dette ansvaret innebærer at :- gjest er orientert på forhånd- at gjesten tas hånd om og får en god opplevelse- at diskresjon ikke brytes- at reglementer følges- gjest kan komme inn uten annen legitimasjon enn at medlemmet går god for det.Gjestens eventuelle brudd på arrangementsregler vil behandles som om medlemmet selv brøt reglementet.

11.4 Gjester på kafètreff og åpne kafètreff.
Åpne kafetreff er åpne for alle som ønsker det.
Ved ordinære kafètreff uten lek har medlemmer i SMB lov til å ta med ett ikke-medlem forutsatt at det er opplyses i tråden på medlemsforum senest 24 timer før treff. Dette sikrer at de som har tenkt seg på treff kan vite at ikke-medlemmer kan være tilstede.