Nyheter:

SM Bergens styre: Spanky, Pippifrombergen, PoML, Thomas, Utegangar, DomAmante

Hovedmeny
Velkommen til SM Bergen. Vennligst logg inn eller registrer deg.

2024-07-16, 07:36

Logg inn med brukernavn, passord og øktlengde

Festreglemet for SMB revider av styret 28.04.2004

Startet av Spanky, 2022-10-10, 17:55

« forrige - neste »

Spanky

#1
Reglement for arrangement i regi av SMB

Følgende reglement skal være lest og følges av alle på SM Bergens fester (og andre offisielle medlemsarr. med/uten lek) for at alle skal ha det hyggelig og trives.
Fester og andre arr. i SMB sin regi har 20 års aldersgrense dersom ikke annet er opplyst.
Reglementet blir håndhevet av arrangørene, først og fremst ved festansvarlig/fastvakter.
Øvrige klager/bekymringer/varsler sendes skriftlig til styret@smbergen.org

Alle deltakere på SMB sine arr. plikter å sette seg inn i disse reglene.
Arr. som publiseres på SMB sitt forum, plikter deltakere å lese hele teksten for det gitte arr. før man melder seg på, da denne kan variere for det enkelte arrangement.

1. Diskresjon
Medlemmene plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet både innad i organisasjonen og utad.
Gå ut i fra at den du snakker med ønsker å være anonym.
Vis diskresjon, bruk gjerne fornavn/nick.
Det er lov til å la være å svare på uønskede spørsmål, og det skal vises respekt for personer som ikke ønsker å fortelle alt.
Det som skjer på fest skal ikke diskuteres med utenforstående, men man har lov til å fortelle om egne erfaringer og hva en selv har gjort så lenge andre ikke risikerer å identifiseres.
Spør gjerne den det gjelder dersom man er i tvil.

Ikke avslør adresse til SMB sine egne lokaler eller andre lokaler vi benytter til personer som ikke er medlemmer i SMB.

2. BDSM Aktiviteter
Alle aktiviteter på arr. i SMB sin regi skal følge SMB sine verdier: diskresjon, trygghet, respekt og omsorg.

Vis respekt for de BDSM-aktiviteter som foregår i lokalet.
Når man velger å leke på SMB arrangement, må man tåle at det er tilskuere til stede, så lenge ikke disse forstyrrer/blander seg i lek, så må det være akseptert at man observerer andres lek.
Dette er svært viktig i forhold til både ferske og erfarne medlemmer, da man kan dra lærdom av hverandre.
Det er også lov til å spørre om å få være med eller prøve noe, dette må avklares og forhandles om før lek starter.
Men husk å respektere et nei.
All lek skal foregå med samtykke, alle samtykker kan til enhver tid trekkes tilbake av alle involverte.
Husk at for mange er ikke leken over før aftercare er avsluttet. Vis respekt også for personer som er i sluttfasen av sin lek.
Det er ikke ok å forstyrre andres lek, uoppfordret blande seg i leken eller berøre andres redskaper, subber eller dominante.
Nedsettende eller negative kommentarer om andres lek er uønsket. Dersom man er bekymret for at noens lek går for langt, skal man ta kontakt med festansvarlig/fastvakter. Øvrige klager/bekymringer/varsler sendes i etterkant skriftlig til styret.

All bruk av åpen flamme og levende lys er ikke tillatt i lokalet.
Brannfare, tilgrising, gir dårlig luftkvalitet, soter ned lokalet.
Unntak for åpen flamme under lek som fireplay, wax play ol, der man har tatt nødvendige forholdsregler før oppstart.
All bruk av nåler, knifeplay og lignende lek med infeksjonsfare skal kun forekomme i tilstrekkelig lys i godt opplyst rom eller område. Ved sår og synlig sår/blod skal lek pauses og sår dekkes til før lek gjenopptas (gjelder ikke ved nåler/knifeplay).
Husk smittevern og ta hensyn så ikke kroppsvæsker er på steder der det er vanskelig å vaske etterpå.
Ved tilgrising av lokalets utstyr, møbler eller gulv skal dette rengjøres før lek gjenopptas.SMB har rengjøringsutstyr, plaster, desinfeksjon tilgjengelig i lokalet.
Alt av SMB sitt utstyr samt apparater, møbler og gulv brukt i lek skal rengjøres etter bruk.
Ved all bruk av SMB sitt utstyr til penetrering skal det alltid brukes kondom, utstyret skal også rengjøres ekstra godt etter bruk. (sybian, dildoer og lignende).
I SMB sine lokaler tilsier de sanitære fasilitetene at lek som involverer oppkast, urin eller avføring ikke er tillatt.

Husk at det er mange ulike variasjoner av kink og fetisj i SMB, dette plikter alle å respektere.
På arrangement går man i ulik bekledning eller også uten klær, har man klær som setter merker eller ved direkte hudkontakt på våre møbler må disse rengjøres i etterkant.
Vi oppfordrer sterkt til at man medbringer og bruker sitteunderlag, som personlig håndkle, teppe, skinn eller lignende.

3. Kodeord
Ved all lek på arrangement i regi av SMB gjelder kodeord grønt/green, gult/yellow og rødt/red
Alle deltakere på SMB sine arr. plikter å sette seg inn i betydningen av disse fargene.
Rødt: Stopp all aktivitet umiddelbart.
Gult: Midlertidig stans, kommunikasjon er nødvendig før man eventuelt fortsetter.
Grøn: fortsett med dette, det er godt/vil ha mer  (trenger ikke å bli respektert)
Dersom man oppdager at kodeord gult/rødt ikke blir respektert, er man pliktig til å gripe inn. Sikkerhet skal alltid stå i høysetet.

4. Rus
BDSM og alkohol/rus hører ikke sammen. Om du skal utøve noen form for BDSM-aktivitet, vis måtehold. Overstadig berusede personer kan bortvises av festansvarlig/festvakt.
Bruk av narkotika, eller andre ulovlige rusmidler er ikke tillatt på SMB arr.Ved bruk av sterke, reseptbelagte medisiner bør BDSM aktiviteter vurderes, helst informere festansvarlig om dette.
Festansvarlige skal være edru under hele arr. og festvakter skal være edru så lenge man er festvakt.

5. Bruk av mobiltelefon
Vedtekter:§3.2.5 Det er normalt fotoforbud på SMB arr. Styret kan gi dispensasjon fra fotoforbudet om særlige grunner foreligger, og alle som det tas bilde av samtykker.
De fleste mobiltelefoner i dag inneholder kamera/videofunksjon.  Mobiltelefoner oppbevares helst i garderobe, eller i lomme og brukes kun i trappehus eller utenfor lokalet. All bruk av mobiltelefon utover betaling i kiosk er forbudt.
All fotografering, lyd eller videoopptak er forbudt.
Styret gir dispensasjon til fotografering forutsatt at dette er avklart og koordinert med festansvarlig.
Alle tilstede i rommet skal informeres på forhånd om at det tas bilde, og festansvarlig eller fastvakt skal følge med på motivet som fotograferes.
På arrangement uten lek oppfordrer vi til varsom bruk av mobiltelefon.

Alle bilder fra lokalet som publiseres på sosiale medier skal merkes med "bildet er tatt med godkjennelse fra SMB" bilder på fetlife, tagges SMB.
Bilder fra utsiden av lokalet skal ikke publiseres med tilknytning til SMB.

6. Festansvarlig
Festansvarlig har i oppgave å gå igjennom aktuelle festregler og ev. spesielle regler for gitte fest før denne starter. Det skal i denne gjennomgangen annonseres festvakter, disse skal være gjenkjennelige, det kan byttes festvakter i løpet av festen.
Festansvarlig og festvakter skal alltid være edru. Festansvarlig og festvakter har ansvar for at festreglementet følges, og skal ha fri tilgang til alle lekerom.
Alle arr. i SMB sin regi med lek skal ha minst 1. festvakt, det kan også være festansvarlig som fungerer som festvakt.
Festansvarlig/festvakt kan bortvise personer som er forstyrrende for festen. Opplever du et brudd på festreglementet skal du kontakte festansvarlig/festvakt, Festansvarlig/festvakt, alene/eller i samarbeid, kan bestemme om det skal gis advarsler. Om noen nekter å rette seg etter anvisninger fra festansvarlig/festvakt, vil de bli utestengt fra arrangementet.
Alle som fremstiller klager til styret har rett til å være anonyme. 
Øvrige klager/bekymringer/varsler sendes i etterkant skriftlig til styret

Veileder for festansvarlige

Veileder for kafetreff mm.

Velkomsttale

7. Rydding, vasking og annet fellesarbeid
Alle deltakere på SMBs fester og arr. har et ansvar for det felles arbeidet, for eksempel rydding og vasking både under og etter festen, alle har et ansvar til å rydde eget boss, og rydde inn i oppvaskmaskinen etter seg. matlaging og andre felles arbeidsoppgaver.
Det forventes at de som har muligheten til det, er med og bidrar.
Ta del i felles opprydding på slutten av ethvert arr.

8. Konsekvenser
Ved brudd på fest reglementet har festvakt/festansvarlig myndighet til advarsler og bortvisning fra arr. Muligheter for utestengelse fra foreningen avgjøres etter vedtatt prossedyre.

9. Gjester og medlemmer i samarbeidsforeninger
I utgangspunktet er SM Bergens arr. kun åpne for medlemmer i foreningen og besøkende medlemmer med gyldig medlemskap i samarbeid foreninger. Medlemmer i Polynorge og TF kan komme på ett arr. i SMB før de må tegne medlemskap. Besøkende skal før arr. få en egen innføring i lokalet og gjeldende regler.
Påmelding og arr. typer varierer, derfor en presisering nedenfor.

9.1 Medlemmer i samarbeidsforeninger
Disse kan delta i alle arr. som ikke eksplisitt er forbeholdt medlemmer.
Besøkende medlemmer kan bli bedt om å fremvise gyldig medlemskort eller ID ved ankomst arr. og ved påmelding. Styrer har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov.
Av denne grunn må uten unntak påmelding skje i god tid og aldri senere enn 48 timer før arr.
Besøkende medlemmer har ikke anledning til å ha med gjest.
På arr. er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder.
Besøkende medlemmer betaler gjestepris.

9.2 Gjester på ordinære arrangementer
(fest, playbar, kurs, i lokalet)
Medlemmer i SMB har lov til å søke styret om å ta med ikke-medlemmer. Søknader må være styret i hende senest en uke før arr. Styret vil i forkant av arr. annonsere dersom ikke-medlemmer er klarert for å delta. Søknad må inneholde en begrunnelse, som f.eks. kan være medlemmets behov for BPA (brukerstyrt personlig assistent). Dersom ikke gjesten er kjent fra før, vil aksept avhenge av at styre eller faddergruppe har kapasitet til å treffe gjesten før arr. Gjest må legitimere seg.Søknad sendes med begrunnelse til styret.

9.3 Gjester på "fest med gjest"
Arr. gruppen oppfordres til å arrangere fester som er noe mer åpne.
På disse kan medlemmer i SMB og samarbeidsforeninger ha med opptil én navngitt gjest hver.Medlemmet står ansvarlig for gjesten.
Dette ansvaret innebærer at :
Gjester må legitimere seg ved ankomst.
gjest er orientert om festreglement og type fest på forhånd.
at gjesten tas hånd om og får en god opplevelseat diskresjon ikke brytesat reglementer følges
Gjestens eventuelle brudd på arr. regler vil behandles som om medlemmet selv brøt reglementet.

9.4 Gjester på kafètreff og åpne kafètreff.
Åpne kafetreff er åpne for alle som ønsker det.
Ved ordinære kafètreff har medlemmer i SMB lov til å ta med ett ikke-medlem forutsatt at det opplyses i tråden på medlemsforum, senest 48 timer før treff. Dette sikrer at de som har tenkt seg på treff kan vite at ikke-medlemmer kan være til stede.
Likevel kan enkeltpersoner nektes adgang på kafetreff uten lek.
Her har styret delegert ansvaret til arr. ansvarlig, styret kan bistå i avgjørelsen.
ALLE gjester i SMB sitt lokalet får en omvisning i lokalet og en forklaring av festreglementet før arr. starter. 
Gjester som ikke er medlem i en samarbeidende BDSM forening må påregne å komme for gjennomgang før dørene åpnes.

Alle deltakerne har for øvrig ansvar for å skape en hyggelig stemning og et trygt miljø.

Styret 28/4.24